Atsisakymas

Ši svetainė teikiama tokia, kokia yra, be jokių aiškių ar numanomų pareiškimų ar garantijų. Mes neteikiame jokių pareiškimų ar garantijų, susijusių su šia svetaine arba šioje svetainėje pateikta informacija ir medžiaga.

Nepažeidžiant pirmiau pateiktos pastraipos bendrumo, mes negarantuojame, kad: (a) ši svetainė bus nuolat arba iš viso pasiekiama; (b) informacija šioje svetainėje yra išsami, teisinga, tiksli arba neklaidinanti. Niekas šiame tinklalapyje nėra joks patarimas ir joks toks patarimas.

Mes nesame jums atsakingi už jokius nuostolius, atsiradusius dėl bet kokio įvykio ar įvykių, kurių mes pagrįstai nekontroliuojame. Mes nesame jums atsakingi už jokius verslo nuostolius, įskaitant (be apribojimų) pelno, pajamų, pajamų, naudojimo, gamybos, numatomų santaupų praradimą ar žalą; verslo praradimas; sutarčių praradimas; verslo nutraukimas; pinigų panaudojimo praradimas; numatytų santaupų praradimas; reputacijos praradimas; klientų praradimas; kliento prestižas ir (arba) panašūs nuostoliai).

Šis atsisakymas neturi įtakos jūsų įstatymų nustatytoms teisėms ir galioja visapusiškai, net jei jis bus nutrauktas dėl kokios nors priežasties.