47 tikrai geros priežastys padėkoti žmogui, kurį mylite šią sekundę

Turinys

Dėkingumo išreiškimas mylimam žmogui yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos galite padaryti norėdami sustiprinti savo santykius. Dėkingumo parodymas savo antrajai pusei gali padėti sukurti pasitikėjimą, pagilinti ryšį ir dar labiau sustiprinti ryšį. Štai 47 tikrai geros priežastys padėkoti žmogui, kurį mylite šią sekundę.

Twenty20, nick_over_there

1. Už tai, kad esate šalia, kai jums jų reikia

Dėkokite savo partneriui už tai, kad jis yra šalia, kai jums jų reikia. Nesvarbu, ar tai būtų verkti petys, klausanti ausis ar pagalbos ranka, jūsų antrasis partneris visada bus šalia, kai jums jų reikia.

2. Už tai, kad palaikote

Dėkojame savo partneriui už tai, kad palaiko jūsų svajones ir tikslus. Jie visada pasiruošę jus nudžiuginti ir paskatinti siekti žvaigždžių.

3. Už supratimą

Dėkojame savo partneriui už supratingumą ir užuojautą. Jie visada skiria laiko įsiklausyti į jūsų požiūrį ir bando pažvelgti į dalykus iš jūsų perspektyvos.

4. Už kantrybę

Dėkoju savo partneriui už kantrybę su jumis. Jie niekada jūsų neskuba ir neverčia daryti to, kam nesate pasiruošę.

5. Už malonumą

Dėkojame savo partneriui už malonumą ir dėmesingumą. Jie visada galvoja apie kitus prieš save ir visada yra pasirengę ištiesti pagalbos ranką.

6. Už tai, kad esi dosnus

Dėkojame savo partneriui už dosnų laiką, energiją ir išteklius. Jie visada nori pasidalinti su jumis tuo, ką turi.

Yra tiek daug priežasčių šią sekundę padėkoti mylimam žmogui. Nuo mažų dalykų, kuriuos jie daro, kad palengvintų jūsų gyvenimą, iki didelių gestų, rodančių, kaip jiems rūpi, svarbu parodyti savo dėkingumą. Štai 47 tikrai geros priežastys padėkoti žmogui, kurį mylite šią sekundę:

 • Už tai, kad visada esi šalia
 • Už tai, kad visada tave juokina
 • Už tai, kad visada su tavimi esi nuoširdus
 • Už tai, kad visada palaikote
 • Už tai, kad visada supranti
 • Už tai, kad visada esi kantrus
 • Už tai, kad visada buvo malonus
 • Už tai, kad visada buvo dosnus
 • Už tai, kad visada buvai ištikimas
 • Už tai, kad visada esi puikus klausytojas
 • Už tai, kad visada esi puikus draugas
 • Už tai, kad visada esate puikus partneris
 • Už tai, kad visada esi puikus meilužis
 • Už tai, kad visada esate puikus kelionių draugas
 • Už tai, kad visada esate puikus romantiškas partneris
 • Už tai, kad visada buvo puikus patikėtinis
 • Už tai, kad visada esate puikus įkvėpimo šaltinis
 • Už tai, kad visada esate puikus motyvacijos šaltinis
 • Už tai, kad visada yra puikus komforto šaltinis
 • Už tai, kad visada esate didelis džiaugsmo šaltinis
 • Už tai, kad visada esate puikus stiprybės šaltinis
 • Už tai, kad visada esate puikus padrąsinimo šaltinis
 • Už tai, kad visada esate puikus paramos šaltinis
 • Už tai, kad visada esate puikus meilės šaltinis
 • Už tai, kad visada esate puikus supratimo šaltinis
 • Už tai, kad visada esate puikus užuojautos šaltinis
 • Už tai, kad visada esate puikus išminties šaltinis
 • Už tai, kad visada esate puikus patarimų šaltinis
 • Už tai, kad visada yra puikus komforto šaltinis
 • Už tai, kad visada esate puikus saugumo šaltinis
 • Už tai, kad visada yra puikus stabilumo šaltinis
 • Už tai, kad visada esate puikus ramybės šaltinis
 • Už tai, kad visada esate puikus laimės šaltinis
 • Už tai, kad visada esate didelis džiaugsmo šaltinis
 • Už tai, kad visada esate puikus įkvėpimo šaltinis
 • Už tai, kad visada būtų

  7. Už tai, kad esi ištikimas

  Dėkojame savo partneriui už ištikimybę ir patikimumą. Jie visada palaiko tavo nugarą ir visada yra šalia, kad ir kas bebūtų.

  8. Už tai, kad esi sąžiningas

  Dėkoju savo partneriui už nuoširdumą ir atvirumą su jumis. Jie visada jums sako tiesą, net kai tai sunku išgirsti.

  9. Už tai, kad būtų smagu

  Dėkojame savo partneriui, kad jis buvo linksmas ir lengvas. Jie visada žino, kaip jus prajuokinti ir įnešti džiaugsmo į jūsų gyvenimą.

  10. Už rūpestingumą

  Dėkoju savo partneriui už rūpestingumą ir užuojautą. Jie visada teikia pirmenybę jūsų poreikiams ir visada yra pasirengę ištiesti pagalbos ranką.

  11. Už tai, kad esi susimąstęs

  Dėkoju savo partneriui, kad jis buvo apgalvotas ir dėmesingas. Jie visada galvoja apie būdus, kaip padaryti jūsų gyvenimą lengvesnį ir malonesnį.

  12. Už tai, kad esi skatinamas

  Dėkojame savo partneriui už padrąsinimą ir palaikymą. Jie visada tavimi tiki ir verčia tave būti geriausia savo versija.

  13. Už pagarbą

  Dėkokite savo partneriui už tai, kad jis gerbia jūsų jausmus ir nuomonę. Jie visada skiria laiko įsiklausyti į jūsų požiūrį ir bando pažvelgti į dalykus iš jūsų perspektyvos.

  14. Už tai, kad esi patikimas

  Dėkoju savo partneriui, kad jis yra patikimas ir patikimas. Jie visada laikosi duoto žodžio ir visada yra šalia, kai tau jų reikia.

  15. Už tai, kad esi atviras

  Dėkokite savo partneriui už atvirą mąstymą ir norą išbandyti naujus dalykus. Jie visada nori ieškoti naujų idėjų ir patirties.

  16. Už tai, kad esi atlaidus

  Dėkojame savo partneriui už atlaidumą ir supratimą. Jie visada skiria laiko išklausyti jūsų istorijos pusę ir visada yra pasirengę atleisti ir judėti toliau.

  17. Už kantrybę

  Dėkojame savo partneriui už kantrybę su jumis. Jie niekada jūsų neskuba ir neverčia daryti to, kam nesate pasiruošę.

  18. Už lankstumą

  Dėkojame partneriui už lankstumą ir paslaugumą. Jie visada stengiasi rasti būdą, kaip viską padaryti, net kai tai atrodo neįmanoma.

  19. Už tai, kad myli

  Dėkokite savo partneriui už meilę ir meilę. Jie visada skiria tau laiko ir parodo, kaip jiems rūpi.

  20. Už tai, kad būtų smagu

  Dėkojame savo partneriui, kad jis linksmas ir žaismingas. Jie visada žino, kaip jus prajuokinti ir įnešti džiaugsmo į jūsų gyvenimą.

  21. Už supratimą

  Dėkojame savo partneriui už supratingumą ir užuojautą. Jie visada skiria laiko įsiklausyti į jūsų požiūrį ir bando pažvelgti į dalykus iš jūsų perspektyvos.

  22. Už tai, kad palaikote

  Dėkojame savo partneriui už tai, kad palaiko jūsų svajones ir tikslus. Jie visada pasiruošę jus nudžiuginti ir paskatinti siekti žvaigždžių.

  23. Už kantrybę

  Dėkojame savo partneriui už kantrybę su jumis. Jie niekada jūsų neskuba ir neverčia daryti to, kam nesate pasiruošę.

  24. Už malonumą

  Dėkojame savo partneriui už malonumą ir dėmesingumą. Jie visada galvoja apie kitus prieš save ir visada yra pasirengę ištiesti pagalbos ranką.

  25. Už tai, kad esi dosnus

  Dėkojame savo partneriui už dosnų laiką, energiją ir išteklius. Jie visada nori pasidalinti su jumis tuo, ką turi.

  26. Už tai, kad esi ištikimas

  Dėkojame savo partneriui už ištikimybę ir patikimumą. Jie visada palaiko tavo nugarą ir visada yra šalia, kad ir kas bebūtų.

  27. Už tai, kad esi sąžiningas

  Dėkoju savo partneriui už nuoširdumą ir atvirumą su jumis. Jie visada jums sako tiesą, net kai tai sunku išgirsti.

  28. Už tai, kad būtų smagu

  Dėkojame savo partneriui, kad jis buvo linksmas ir lengvas. Jie visada žino, kaip jus prajuokinti ir įnešti džiaugsmo į jūsų gyvenimą.

  29. Už rūpestingumą

  Dėkoju savo partneriui už rūpestingumą ir užuojautą. Jie visada teikia pirmenybę jūsų poreikiams ir visada yra pasirengę ištiesti pagalbos ranką.

  30. Už tai, kad esi susimąstęs

  Dėkoju savo partneriui, kad jis buvo apgalvotas ir dėmesingas. Jie visada galvoja apie būdus, kaip padaryti jūsų gyvenimą lengvesnį ir malonesnį.

  31. Už tai, kad esi skatinamas

  Dėkojame savo partneriui už padrąsinimą ir palaikymą. Jie visada tavimi tiki ir verčia tave būti geriausia savo versija.

  32. Už pagarbą

  Dėkokite savo partneriui už tai, kad jis gerbia jūsų jausmus ir nuomonę. Jie visada skiria laiko įsiklausyti į jūsų požiūrį ir bando pažvelgti į dalykus iš jūsų perspektyvos.

  33. Už tai, kad esi patikimas

  Dėkoju savo partneriui, kad jis yra patikimas ir patikimas. Jie visada laikosi duoto žodžio ir visada yra šalia, kai tau jų reikia.

  34. Už tai, kad esi atviras

  Dėkokite savo partneriui už atvirą mąstymą ir norą išbandyti naujus dalykus. Jie visada nori ieškoti naujų idėjų ir patirties.

  35. Už tai, kad esi atlaidus

  Dėkojame savo partneriui už atlaidumą ir supratimą. Jie visada skiria laiko išklausyti jūsų istorijos pusę ir visada yra pasirengę atleisti ir judėti toliau.

  36. Už kantrybę

  Dėkojame savo partneriui už kantrybę su jumis. Jie niekada jūsų neskuba ir neverčia daryti to, kam nesate pasiruošę.

  37. Už lankstumą

  Dėkojame partneriui už lankstumą ir paslaugumą. Jie visada stengiasi rasti būdą, kaip viską padaryti, net kai tai atrodo neįmanoma.

  38. Už tai, kad myli

  Dėkokite savo partneriui už meilę ir meilę. Jie visada skiria tau laiko ir parodo, kaip jiems rūpi.

  39. Už tai, kad būtų smagu

  Dėkojame savo partneriui, kad jis linksmas ir žaismingas. Jie visada žino, kaip jus prajuokinti ir įnešti džiaugsmo į jūsų gyvenimą.

  40. Už supratimą

  Dėkojame savo partneriui už supratingumą ir užuojautą. Jie visada skiria laiko įsiklausyti į jūsų požiūrį ir bando pažvelgti į dalykus iš jūsų perspektyvos.

  41. Už tai, kad palaikote

  Dėkojame savo partneriui už tai, kad palaiko jūsų svajones ir tikslus. Jie visada pasiruošę jus nudžiuginti ir paskatinti siekti žvaigždžių.

  42. Už kantrybę

  Dėkojame savo partneriui už kantrybę su jumis. Jie niekada jūsų neskuba ir neverčia daryti to, kam nesate pasiruošę.

  43. Už malonumą

  Dėkojame savo partneriui už malonumą ir dėmesingumą. Jie visada galvoja apie kitus prieš save ir visada yra pasirengę ištiesti pagalbos ranką.

  44. Už tai, kad esi dosnus

  Dėkojame savo partneriui už dosnų laiką, energiją ir išteklius. Jie visada nori pasidalinti su jumis tuo, ką turi.

  45. Už tai, kad esi ištikimas

  Dėkojame savo partneriui už ištikimybę ir patikimumą. Jie visada palaiko tavo nugarą ir visada yra šalia, kad ir kas bebūtų.

  46. ​​Už tai, kad esi sąžiningas

  Dėkoju savo partneriui už nuoširdumą ir atvirumą su jumis. Jie visada jums sako tiesą, net kai tai sunku išgirsti.

  47. Už tai, kad būtų smagu

  Dėkojame savo partneriui, kad jis buvo linksmas ir lengvas. Jie visada žino, kaip jus prajuokinti ir įnešti džiaugsmo į jūsų gyvenimą.

  DUK

  • Kodėl svarbu padėkoti mylimam žmogui?
   Dėkingumo išreiškimas mylimam žmogui yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos galite padaryti norėdami sustiprinti savo santykius. Dėkingumo parodymas savo antrajai pusei gali padėti sukurti pasitikėjimą, pagilinti ryšį ir dar labiau sustiprinti ryšį.
  • Kokie yra būdai išreikšti dėkingumą?
   Yra daug būdų išreikšti dėkingumą mylimam žmogui. Galite parašyti jiems padėkos raštą, apkabinti arba tiesiog pasakyti, kaip juos vertinate. Taip pat galite padaryti jiems ką nors ypatingo, pavyzdžiui, pasigaminti mėgstamą patiekalą arba išsivežti nakvynei mieste.
  • Dėl kokių priežasčių reikia padėkoti mylimam žmogui?
   Yra daug priežasčių padėkoti mylimam žmogui. Galite jiems padėkoti už tai, kad yra šalia, kai jums jų reikia, kad palaiko jūsų svajones ir tikslus, už supratingumą ir užuojautą, už kantrybę, už malonumą ir dosnumą, už ištikimybę ir sąžiningumą.